Rechtsgeldigheid

Artikel 97 Burgerlijk wetboek: "Een codicil is een met de hand geschreven, gedagtekend en door de steller zelf ondertekend document, waarin de erflater zonder tussenkomst van een notaris zijn of haar laatste wensen weergeeft, onder meer omtrent de nalatenschap van bepaalde roerende zaken en de eigen uitvaart". Veel uitgebreider dus dan het donorcodicil!

De wet sluit sommige vastleggingen in een codicil uit, zoals het nalaten van onroerend goed en geld. De wetgever heeft met deze uitsluitingen en vormvereisten bescherming willen bieden tegen vervalsingen en misbruik; hij heeft daarom bewust sommige kwesties exclusief toebedacht aan de notaris, die immers altijd door persoonsidentificatie de echtheid van de wens van betrokkene vaststelt; daarbij is echter nog geen rekening gehouden met huidige identificatietechnieken, zoals bijvoorbeeld in het betalingsverkeer worden gehanteerd.

De huidige wetgeving faalt in haar opzet waar nabestaanden geen gehoor wensen te geven aan (sommige) vastgelegde wensen van de overledene. Alleen wanneer belanghebbenden besluiten van nabestaanden aanvechten die strijdig zijn met de rechtsgeldige vastleggingen van de erflater kan de rechtsgeldigheid worden gebruikt om de wens(en) alsnog ten uitvoer te brengen. Soms is het hiervoor al te laat; denk aan de wens tot begraven, waar nabestaanden besluiten tot cremeren.

Het gaat er om dat de herkomst van de boodschap en/of wens kan worden vastgesteld. En dat uw wensen gerespecteerd worden! Juist dat heeft het Nationaal Codicil Register geregeld. Een combinatie van beveiligingsmaatregelen en technische mogelijkheden moet nabestaanden overtuigen van de herkomst van de registratie en de boodschappen. Alsdan kunnen de nabestaanden gezamenlijk besluiten op basis hiervan de wensen van de overledene te respecteren en ten uitvoer te brengen.

 
‘Uw uitvaart
 tot in de puntjes
 geregeld’
Het Codicil register is meer dan
alleen orgaandonorschap.
clear
  Codicil verkennen
  Door op onderstaande knop te drukken maakt u een tijdelijk codicil aan waarmee u alle gegevens in kan vullen. Als u achteraf toch besluit om uw codicil op te slaan dan kunt u dit doen door op de link "Account" te drukken rechts bovenin de website. Na het invullen van al uw gegevens wordt het codicil opgeslagen en kunt u deze later weer terug zien.