Privacy

Privacy
De directie van het Nationaal Codicil Register (hierna "NCR") is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Codicilhouders van essentieel belang is voor haar eigen bestaansrecht. Persoonlijke gegevens van Codicilhouders worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het NCR houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Conceptual Frameworks BV, gevestigd te Bergen (NH). In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
NCR registreert wanneer u zich aanmeldt en uw Codicil-gegevens bewerkt. NCR gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van uw registratie, de uitvoering van overeenkomsten, alsmede om u van ontwikkeling van haar diensten op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe diensten kunt u dit in een email kenbaar maken aan de Administrator van het Register.

Wij verkopen uw gegevens niet
NCR zal de persoonlijke gegevens van Codicilhouders niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Alleen na overlijden van een Codicilhouder zal zij de aangewezen gegevens beschikbaar stellen aan diegenen die u daartoe zijn vermeld in het Codicil. Wij zien erop toe dat onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden dienovereenkomstig handelen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig
Wij waarderen het vertrouwen dat  in ons wordt gesteld en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Wanneer u een Codicil aanmaakt, wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken om uw gegevens te allen tijde te beschermen en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Klikgedrag
Op de website van NCR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan NCR haar dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van cookies
NCR maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine eenvoudig bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van de computer van gebruikers worden opgeslagen of in de sessie van hun browser staan.  Een sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. 

Wijzigingen
NCR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van het NCR.

1 augustus 2010

 
‘Uw uitvaart
 tot in de puntjes
 geregeld’
Het Codicil register is meer dan
alleen orgaandonorschap.
clear
  Codicil verkennen
  Door op onderstaande knop te drukken maakt u een tijdelijk codicil aan waarmee u alle gegevens in kan vullen. Als u achteraf toch besluit om uw codicil op te slaan dan kunt u dit doen door op de link "Account" te drukken rechts bovenin de website. Na het invullen van al uw gegevens wordt het codicil opgeslagen en kunt u deze later weer terug zien.